Εναλλακτικές λύσεις

Στην γενική ιατρική το πρότυπο για τη συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης περιλαμβάνει την κοινοποίηση της φύσης των διαγνώσεων, του σκοπού της προτεινόμενης θεραπείας ή της διαδικασίας, τους κινδύνους και τα οφέλη της προτεινόμενης θεραπείας, καθώς και την ενημέρωση του ασθενούς για εναλλακτικές θεραπείες, ώστε μπορεί να κάνει μια έγκυρη, συνειδητή επιλογή. Οι ψυχίατροι συνήθως δεν ενημερώνουν τους ασθενείς για τις μη φαρμακευτικές θεραπείες, ούτε διεξάγουν ενδελεχείς ιατρικές εξετάσεις για να εξασφαλιστεί ότι το πρόβλημα ενός ατόμου δεν προκύπτει από κάποια ιατρική πάθηση που δεν έχει αντιμετωπιστεί και η οποία εκδηλώνεται ως «ψυχιατρικό» σύμπτωμα. Δεν ενημερώνουν με ακρίβεια τους ασθενείς σχετικά με τη φύση των διαγνώσεων, κάτι το οποίο θα απαιτούσε την ενημέρωση του ασθενή ότι οι ψυχιατρικές διαγνώσεις είναι εντελώς υποκειμενικές (με βάση τις συμπεριφορές μόνο) και δεν έχουν καμία επιστημονική/ιατρική εγκυρότητα (δεν υπάρχουν ακτινογραφίες, τομογραφίες εγκεφάλου, τεστ χημικής ανισορροπίας για να αποδείξουν ότι κάποιος έχει μια ψυχική διαταραχή).

Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν αυτό που ονομάζεται «διαφορική διάγνωση». Ο γιατρός αποκτά ένα πλήρες ιστορικό και πραγματοποιεί μια πλήρη σωματική εξέταση, που αποκλείει όλα τα πιθανά προβλήματα που μπορούν να προκαλέσουν ένα σύνολο συμπτωμάτων και εξηγεί τις πιθανές παρενέργειες από τη συνιστώμενη θεραπεία.

Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις στην ψυχιατρική διάγνωση και θεραπεία, ανάμεσα στις οποίες η στάνταρ ιατρική περίθαλψη που δεν απαιτεί τον στιγματισμό και την υποκειμενική ψυχιατρική ταμπέλα ή την χορήγηση φαρμάκων που αλλοιώνουν τη διάνοια. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εγκρίνουν και να χρηματοδοτούν μη φαρμακευτικές θεραπείες, όπως εναλλακτικές λύσεις για τα επικίνδυνα φάρμακα τα οποία έχουν αποδειχτεί τόσο αποτελεσματικά όσο και τα εικονικά φάρμακα, και πιο επικίνδυνα από ό, τι τα περισσότερα ναρκωτικά του δρόμου. Παρά το γεγονός ότι η CCHR Διεθνώς δεν υποστηρίζει ή προωθεί κάποιον συγκεκριμένο επαγγελματία, ιατρική οργάνωση, πρακτική ή ομάδα, ανακαλύψαμε ότι οι παρακάτω πηγές είναι χρήσιμες για τα άτομα που αναζητούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ/Ή ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
 

Green Mental Health — Holistically-centered mental health care system which reflects traditional environmental, humanitarian, and health conscious values
http://greenmentalhealthcare.com

 

Soteria House — Alternative and non-drug solutions for people diagnosed schizophrenic
http://www.moshersoteria.com

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΧΟΤΡΟΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

The Block Center — Find and treat underlying health problems in children and information on how children can safely get off of psychiatric drugs
http://www.blockcenter.com

DrugFreeChildren.org — Informational website on issues surrounding the use of “chemical restraints” on children
http://www.drugfreechildren.org

The Doris J. Rapp Education Corporation — Vital information on environmental factors affecting health in children and adults
http://www.drrapp.com

AbleChild — Parents for a label and drug-free education
http://www.ablechild.org

ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Mind Freedom International — is a nonprofit organization that works to win human rights and provide alternatives for people labeled with psychiatric disabilities
http://www.mindfreedom.org/about-us

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ / ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Whitaker Wellness Institute — Health care for a longer, more active life with a focus on elderly care
http://www.whitakerwellness.com

Institute for Progressive Medicine — Conventional and complementary therapies
http://www.iprogressivemed.com

The American College for the Advancement of Medicine — A nonprofit medical society dedicated to improving complementary and alternative medicine
http://acam.org

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

American Academy of Environmental Medicine — Promotes optimum health through prevention and safe and effective treatments
http://www.aaemonline.org

Agency for Toxic Substances & Disease Registry — Lead toxicity: What are the physiologic effects of lead exposure?
http://www.atsdr.cdc.gov

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

MedlinePlus — Information on drugs, supplements and herbal information
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginformation.html

Psych Drug Dangers — CCHR International’s psychiatric drug side effects search engine includes reported side effects of psychiatric drugs to the US FDA
http://www.cchrint.org/psychdrugdangers

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Medwatch — The FDA safety information and adverse event reporting program
http://www.fda.gov/medwatch

ΥΓΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Naturalnews.com — Independent news on natural health, nutrition and more
http://www.naturalnews.com

Natural Solutions — Natural remedies and healthy solutions
http://www.naturalsolutionsmag.com

Natural Health Education
http://www.thepeopleschemist.com

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Baum, Hedlund, Aristei & Goldman — Wrongful death and personal injury lawyers
http://www.baumhedlundlaw.com

Vickery Waldner & Mallia LLP — Wrongful death and medical negligence lawyers
http://www.justiceseekers.com

Weitz & Luxenberg P.C. — Personal injury and medical malpractice lawyers
http://www.weitzlux.com

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

THOMAS — Legislative information from the Library of Congress
http://thomas.loc.gov

DOWNLOADS