Αναφέρετε Παρενέργειες των Φαρμάκων

Ηνωμένες Πολιτείες
Το MedWatch των Ηνωμένων Πολιτειών είναι το αμερικανικό σύστημα υποβολής αναφορών προς τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων, FDA (Food and Drug Administration), το οποίο ενθαρρύνει τους καταναλωτές και τους ιατρούς να αναφέρουν μια σοβαρή ανεπιθύμητη αντίδραση σε κάποιο φάρμακο ή ιατρική συσκευή. Είναι προαιρετικό και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην μετά την κυκλοφορία παρακολούθηση από τον FDA ενός εγκεκριμένου φαρμάκου/προϊόντος. Οι αναφορές για Ανεπιθύμητες Αντιδράσεις στα Φάρμακα αξιολογούνται μαζί με εκείνες που ελήφθησαν από τους κατασκευαστές και μπορούν να οδηγήσουν σε προειδοποιήσεις ασφαλείας, αλλαγές στην επισήμανση με ισχυρότερες προειδοποιήσεις σχετικές με τις παρενέργειες, ή ακόμη και την απόσυρση του φαρμάκου από την αγορά. Γι αυτό είναι σημαντικό για όλους τους καταναλωτές να αναφέρουν τις ανεπιθύμητες παρενέργειες των ψυχιατρικών φαρμάκων.

Για να συνδεθείτε στο σύστημα αναφορών MedWatch του FDA κάντε κλικ εδώ.

Άλλες χώρες έχουν συχνά παρόμοια συστήματα αναφοράς, για τα οποία θα πρέπει να είστε πλήρως ενημερωμένοι ώστε να μπορείτε να υποβάλλετε μια αναφορά για μια ανεπιθύμητη παρενέργεια από τη φαρμακευτική αγωγή οποιουδήποτε είδους. Μερικά παραδείγματα είναι:

Αυστραλία
Η Therapeutic Goods Administration (TGA) της Αυστραλίας, έχει μια «Τηλεφωνική γραμμή Ανεπιθύμητων Επιδράσεων Φάρμακων». Για να πάτε στο σύστημα αναφοράς τους, κάντε κλικ εδώ.

Καναδάς
Οι Αναφορές Εκθέσεων για τις Παρενέργειες των Φαρμάκων στον Καναδά μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά. Για να κάνετε μια αναφορά, κάντε κλικ εδώ. (Επίσης διαθέσιµο στα Γαλλικά).

Νέα Ζηλανδία
Κέντρο Medsafe της Νέας Ζηλανδίας για την Παρακολούθηση των Ανεπιθύμητων Παρενεργειών (CARM). Για να μεταβείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του CARM, κάντε κλικ εδώ.

Ηνωμένο Βασίλειο
Η Υπηρεσία Ελέγχου Ιατρικής και Προϊόντων Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (MHRA) έχει ένα σύστημα που ονομάζεται «Κίτρινη Κάρτα». Για αναφορά μέσω διαδικτύου, κάντε κλικ εδώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν μπορείτε να αναφέρετε εύκολα μια παρενέργεια φαρμάκου μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας της χώρας σας, γράψτε μια επιστολή προς την υπηρεσία αυτή και προς τον εκλεγμένο εκπρόσωπό σας σχετικά με την ανάγκη να γίνει αυτό το σύστημα φιλικό προς τον καταναλωτή – δηλαδή, πολύ εύκολο να υποβάλλει μία αναφορά.

DOWNLOADS