Κεφάλαιο 6: Η Σοβιετική Ψυχιατρική

Άνθρωποι αγωνίζονται και πεθαίνουν για το δικαίωµα του να µιλούν και να ενεργούν ελεύθερα. Η ψυχιατρική συνωµότησε µε εκείνους που ήταν στην εξουσία στην Κοµουνιστική Ρωσία για να αφαιρέσουν τα δικαιώµατα των αντικαθεστωτικών και να ορίσουν την «αναζήτηση της δικαιοσύνης» ως µια διανοητική διαταραχή που δικαιολογούσε τον εγκλεισµό τους.
DOWNLOADS