Κεφάλαιο 8: Χορηγώντας Φάρμακα για Κέρδος

Τα ψυχιατρικά φάρµακα δεν είναι σχεδιασµένα για να θεραπεύουν, αλλά για να καταπιέζουν συµπτώµατα και να καταστρέφουν σωµατικά το άτοµο που τα παίρνει. Διαβεβαιώσεις ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας γίνονται µε κάθε νέο «χάπι − θαύµα», όµως οι κίνδυνοί του µόνο αργότερα ξεσκεπάζονται. Τα ψυχιατρικά φάρµακα σκοτώνουν.
DOWNLOADS