Κεφάλαιο 13: Ψυχιατρική: Η Κρυφή Επιρροή

Η ψυχιατρική έχει επιβάλλει σε ηµερήσια διάταξη τον έλεγχο, τη δύναµη και την κυριαρχία σε µια ανυποψίαστη κοινωνία για πάνω από εξήντα χρόνια, εισβάλλοντας στα πεδία της δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης, της ιατρικής, της πολιτικής και πολλά άλλα.
DOWNLOADS