Κεφάλαιο 9: Ψυχιατρικός Εξαναγκασμός και Περιορισμός

Σήµερα, η χρήση από τους ψυχιάτρους σωµατικών και χηµικών περιορισµών σε ψυχιατρικά ιδρύµατα είναι µια πολύ προσοδοφόρα διαδικασία. Ενώ παραδέχονται ότι ο θάνατος είναι αναπόφευκτος από τέτοιες διαδικασίες, οι ψυχίατροι κυριολεκτικά τη γλυτώνουν έχοντας διαπράξει φόνο.
DOWNLOADS