Κεφάλαιο 12: Τα Παιδιά στο Στόχαστρο της Ψυχιατρικής

Σε εκατοµµύρια παιδιά δίνονται ψυχιατρικοί χαρακτηρισµοί για φυσιολογικές παιδικές συµπεριφορές και τους δίνονται ψυχοφάρµακα που τα οδηγεί σε βίαια δράση και σε αυτοκτονία.
DOWNLOADS