Κεφάλαιο 14: CCHR: Αποκαθιστώντας τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Αξιοπρέπεια στην Ψυχική Υγεία

Οι ψυχίατροι αψηφούν το νόµο εγκλείοντας ανθρώπους χωρίς δίκη, στερώντας τους τα ανθρώπινα δικαιώµατά τους ενώ τους επιβάλλουν ανεπιθύµητες θεραπείες. Η Επιτροπή Πολιτών για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα (CCHR) έχει αποκαλύψει τις ψυχιατρικές παραβιάσεις, έχει αγωνιστεί εναντίον τους και έχει κερδίσει, για πάνω από τριάντα έξι χρόνια.

DOWNLOADS