Συνταγογραφούμενα

Τα αντιψυχωτικά φάρμακα συνταγογραφούνται σε περισσότερα από 200 εκατομμύρια παιδιά μόνο στις ΗΠΑ – ως απαραίτητη λύση για τις ψευδο − επιστημονικές «ασθένειες».

Τα γεγονότα λένε άλλα.

Μάθετε την αλήθεια. Δείτε αυτή τη διαφήμιση.

DOWNLOADS