Ψυχιατρικά Φάρμακα – Αρνητικές Παρενέργειες

Οι ψυχίατροι δεν μπορούν να προβλέψουν τι επιζήμιες παρενέργειες θα μπορούσες να έχεις γιατί κανείς τους δεν ξέρει πώς λειτουργούν τα φάρμακά τους.

Τα ψυχοτρόπα φάρμακα γίνονται γνωστά όλο και περισσότερο ως χημικές τοξίνες που έχουν τη δύναμη να σκοτώνουν. Οι ψυχίατροι ισχυρίζονται ότι τα φάρμακα που χορηγούν σώζουν ζωές, αλλά σύμφωνα με τις ίδιες τους τις μελέτες, τα ψυχοτρόπα φάρμακα μπορούν να διπλασιάσουν τις πιθανότητες αυτοκτονίας. Επίσης έχει αποδειχτεί ότι η μακροχρόνια χρήση τους, μπορεί να επιφέρει ανεπανόρθωτη σωματική και διανοητική βλάβη, γεγονός που οι ψυχίατροι παραβλέπουν.

Συνηθισμένες και καλά τεκμηριωμένες παρενέργειες των ψυχιατρικών φαρμάκων περιλαμβάνουν τη μανία, την ψύχωση, τις παραισθήσεις, την αποπροσωποποίηση, τον αυτοκτονικό ιδεασμό, την καρδιακή προσβολή, το εγκεφαλικό επεισόδιο και τον αιφνίδιο θάνατο.

Κι όχι μόνο αυτό, αλλά ο Οργανισµός Τροφίµων και Φαρµάκων των ΗΠΑ (FDA) παραδέχεται ότι πιθανά µόνο το ένα με δέκα τοις εκατό όλων των αρνητικών συνεπειών των φαρµάκων καταγγέλλονται στη πράξη από τους ασθενείς ή τους γιατρούς.

DOWNLOADS