Εγγραφές Μελών/Δωρεές

Η βοήθειά σας είναι απαραίτητη, ως μέρος του διεθνούς κινήματος για τον τερματισμό των κακοποιήσεων και καταναγκαστικών πρακτικών που ασκούνται καθημερινά υπό το πρόσχημα της ψυχικής υγείας. Οι καταχρήσεις αυτές περιλαμβάνουν την αναγκαστική ψυχιατρική θεραπεία και τα βασανιστήρια των πολιτικών αντιφρονούντων, τον ακούσιο εγκλεισμό, το ηλεκτροσόκ των ηλικιωμένων και την ευρεία χορήγηση από τους ψυχιάτρους, επικίνδυνων ψυχοτρόπων φαρμάκων σε παιδιά και ενήλικες .

Η συνεισφορές σας βοηθούν την CCHR να ερευνήσει και να αποκαλύψει τις πληροφορίες που παραμένουν κρυφές από το κοινό, για τους πραγματικούς κινδύνους που κρύβουν αυτά τα φάρμακα και οι επιβλαβείς θεραπείες, ώστε να μπορέσουν να επιτευχθούν διεθνείς μεταρρυθμίσεις για την προστασία των ανθρώπων από τις βλαβερές συνέπειες.

Η CCHR είναι ένας μη-κερδοσκοπικός, απαλλαγμένος από το φόρο οργανισμός, αφιερωμένος αποκλειστικά και μόνο στην εξάλειψη των καταχρήσεων στον τομέα της ψυχικής υγείας.

ΕΦΑΠΑΞ ΔΩΡΕΑ

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ>>

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ                     

Μια Εισαγωγική Βασική Ετήσια Συνδρομή δίνει το δικαίωμα στα μέλη για τακτικές ενημερώσεις σε θέματα της CCHR, προσκλήσεις σε προβολές ταινιών της CCHR, υπογραφές βιβλίων και εκδηλώσεις, πρόσβαση στα ηλεκτρονικά βιβλία «Οι Παρενέργειες των Κοινών Ψυχιατρικών Φαρμάκων» και «Ποια είναι η εναλλακτική λύση για τα Ψυχοτρόπα Φάρμακα;».

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ>>

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ                                     

Η Ατομική Ετήσια Συνδρομή δίνει το δικαίωμα στα μέλη για τακτικές ενημερώσεις σε θέματα της CCHR, προσκλήσεις σε προβολές ταινιών της CCHR, υπογραφές βιβλίων και εκδηλώσεις, πρόσβαση στα ηλεκτρονικά βιβλία «Οι Παρενέργειες των Κοινών Ψυχιατρικών Φαρμάκων» και «Ποια είναι η εναλλακτική λύση για τα Ψυχοτρόπα Φάρμακα;» και 10% έκπτωση στα βιβλία, DVD και αντικείμενα στο ηλεκτρονικό κατάστημα της CCHR.

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ>>

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Η Συλλογική Ετήσια Συνδρομή δίνει το δικαίωμα στα μέλη για τακτικές ενημερώσεις σε θέματα της CCHR, προσκλήσεις σε προβολές ταινιών της CCHR, υπογραφές βιβλίων και εκδηλώσεις, πρόσβαση στα ηλεκτρονικά βιβλία «Οι Παρενέργειες των Κοινών Ψυχιατρικών Φαρμάκων» και «Ποια είναι η εναλλακτική λύση για τα Ψυχοτρόπα Φάρμακα;», 10% έκπτωση στα βιβλία, DVD και αντικείμενα στο ηλεκτρονικό κατάστημα της CCHR, 10% έκπτωση στις ειδικές εκδηλώσεις της CCHR και ένα επίσημο πιστοποιητικό συλλογικής συνδρομής της CCHR.

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ>>

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΙΣΟΒΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ         

Η Ισόβια Συνδρομή –Συνήγορου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δίνει το δικαίωμα στα μέλη για τακτικές ενημερώσεις σε θέματα της CCHR, προσκλήσεις σε προβολές ταινιών της CCHR, υπογραφές βιβλίων και εκδηλώσεις, πρόσβαση στα ηλεκτρονικά βιβλία «Οι Παρενέργειες των Κοινών Ψυχιατρικών Φαρμάκων» και «Ποια είναι η εναλλακτική λύση για τα Ψυχοτρόπα Φάρμακα;», 15% έκπτωση στα βιβλία, DVD και αντικείμενα στο ηλεκτρονικό κατάστημα της CCHR, 15% έκπτωση στις ειδικές εκδηλώσεις της CCHR και ένα επίσημο πιστοποιητικό ισόβιας συνδρομής συνηγόρου της CCHR.

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ>>

DOWNLOADS